Cơ hội giao thương - Sản phẩm lốp xe máy nhập khẩu từ Việt Nam có biên độ phá giá 1,8 USD/kg bị áp thuế 5 năm.


Sản phẩm lốp xe máy nhập khẩu từ Việt Nam có biên độ phá giá 1,8 USD/kg bị áp thuế 5 năm.
Theo Cục Quản lý Cạnh tranh (VCA - Bộ Công Thương), ngày 19/12/2013, Ban Ngoại thương - Bộ Phát triển Công nghiệp và Ngoại thương Brazil đã thông báo ban hành kết luận cuối cùng về việc điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng lốp cao su xe máy (Mã HS: 4011.40.00) nhập khẩu từ Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc.
Ban Ngoại thương - Bộ Phát triển Công nghiệp và Ngoại thương Brazil cho biết, giai đoạn điều tra sản phẩm này từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2011. Giai đoạn tính toán thiệt hại sẽ được tính từ tháng 7/2007 đến tháng 6/2011 và lấy Thái Lan là nước tham chiếu để tính giá xuất khẩu của Thái Lan sang Hoa Kỳ.
Theo kết luận cuối cùng của quốc gia nhập khẩu, đối với các sản phẩm lốp cao su xe máy nhập khẩu của Công ty TNHH Good Time Rubber, Công ty TNHH Kenda Rubber Việt Nam, Công ty TNHH Link Fortune Tyre Tube của Việt Nam có biên độ phá giá 1,8 USD/kg, các doanh nghiệp khác là 7,79 USD/kg.
Đối với sản phẩm lốp cao su xe máy của Trung Quốc, Brazil kết luận biên độ phá giá của 11 bị đơn bắt buộc là từ 2,21 tới 3,23 USD/kg; các doanh nghiệp khác là 7,4 USD/kg. 6 bị đơn bắt buộc khác của Thái Lan có biên độ phá giá là 5,72 USD/kg và của các doanh nghiệp khác là 6,18 USD/kg.
Trước đó, từ ngày 18/6/2012, Brazil đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm lốp cao su được dùng cho xe máy nói trên theo đơn kiện của Hiệp hội các nhà sản xuất lốp xe quốc gia (ANIP). Từ tháng 7/2013, cơ quan điều tra Brazil đã tiến hành thẩm tra tại chỗ đối với doanh nghiệp bị đơn bắt buộc của Việt Nam.
Cùng với kết luận này, sản phẩm lốp cao su xe máy nhập khẩu từ Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc sẽ bị Brazil áp thuế chống bán phá giá trong thời hạn 5 năm.
CHGT

Theo cohoigiaothuong.com.vn