Cơ hội giao thương - Quy định mới trong Luật Nông nghiệp 2014 của Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ngành nuôi trồng, chế biến thủy sản của Việt Nam cũng như người tiêu dùng Hoa Kỳ.


Quy định mới trong Luật Nông nghiệp 2014 của Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ngành nuôi trồng, chế biến thủy sản của Việt Nam cũng như người tiêu dùng Hoa Kỳ.
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 20/2, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ thông qua Luật Nông nghiệp 2014, trong đó có nội dung về chương trình giám sát cá da trơn và quy định sản xuất, đến việc đóng gói và xuất khẩu ngang đồng với mặt hàng sản xuất tại Hoa Kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nói:
“Chúng tôi lo ngại những quy định mới trong Luật Nông nghiệp 2014 của Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ngành nuôi trồng, chế biến thủy sản của Việt Nam cũng như người tiêu dùng Hoa Kỳ và cho rằng các biện pháp trong Chương trình giám sát cá da trơn nêu trong Luật Nông nghiệp 2014 cần tuân thủ các cam kết quốc tế của Hoa Kỳ, không tạo ra các rào cản thương mại”.

CHGT

Theo cohoigiaothuong.com.vn