Cơ hội giao thương - Năm 2013, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Venezuela đạt 26,66 triệu USD, tăng 1,06% so với năm 2012.Năm 2013, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Venezuela đạt 26,66 triệu USD, tăng 1,06% so với năm 2012.
Trong các năm qua quan hệ kinh tế và trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Venezuela đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, xuất khẩu của ta sang Venezuela tuy còn ở mức khiêm tốn nhưng đã tăng trưởng khá và liên tục.

Kim ngạch thương mại giữa VN-Venezuela ngày càng tăng (Ảnh: Tổng cục Hải quan)
Hai nước có nhiều tiềm năng trong các lĩnh vực về năng lượng, dầu khí, nông nghiệp, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng (thiết bị điện, điện tử, may mặc, giày dép, v.v...), y tế, khoa học - công nghệ, v.v... Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam và công cuộc tái năng động hóa nền kinh tế của Venezuela có nhiều điểm tương đồng và hỗ trợ cho nhau.
Năm 2013, xuất khẩu của ta sang thị trường Venezuela đạt 26,66 triệu USD tăng 1,06% so với năm 2012, nhập khẩu đạt 1,15 triệu USD giảm 37,8% so với năm 2012.
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Venezuela gồm: máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng (8,65 triệu USD) giày dép các loại (2,8 triệu USD), sản phẩm dệt may (2,3 triệu USD), cao su (1,6 triệu USD),… Các mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Venezuela gồm: nguyên phụ liệu dệt may da giày, cao su, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng,…


CHGT

Theo cohoigiaothuong.com.vn