Cơ hội giao thương - Ngày 27/5/2014, Bộ Nông nghiệp Israel đã mở rộng kiểm soát giá với các sản phẩm sữa khi thông báo cho các Công ty Strauss Group Ltd.,Tnuva Food IndustriesLtd.,Tara Dairy Ltd. và các nhà phân phối bán lẻ là các doanh nghiệp này không thể bán các sản phẩm sữa tương tự với giá cả cao hơn các sản phẩm đang bị kiểm soát giá.


Ngày 27/5/2014, Bộ Nông nghiệp Israel đã mở rộng kiểm soát giá với các sảnphẩm sữa khi thông báo cho các Công ty Strauss Group Ltd.,Tnuva Food IndustriesLtd.,Tara Dairy Ltd. và các nhà phân phối bán lẻ là các doanh nghiệp này không thể bán các sản phẩm sữa tương tự với giá cả cao hơn các sản phẩm đang bị kiểm soát giá.
Ví dụ, sự kiểm soát giá với sữa hàm lượng 1 hay 3% đường được bán trong hộp 1 lít sẽ được mở rộng với sữa đựng trong hộp 1,5 và 2 lít. Kiểm soát giá với hộp chứa 250g pho mát trắng sẽ được mở rộng với các loại sản phẩm Strass Sky pho mát trắng, Tnuva và Tara mehadrin kosher pho mát trắng. Sự kiểm soát giá cả mới này sẽ có giá trị hiệu lực từ ngày 1/08/2014 sắp tới.
Do trước đây sự kiểm soát giá cả được áp dụng cho các sản phẩm hạn chế và được phân loại theo thể tích hộp chứa, các nhà sản xuất sữa và các nhà phân phối bán lẻ có thể lách qua sự kiểm soát này bằng cách định giá riêng cho các sản phẩm tương tự khi bán các sản phẩm này trong các loại hộp chứa có thể tích khác nhau.
Hãng Strauss nói họ sẽ tuân thủ biện pháp này của Chính phủ trong khi Tnuva và Tara vẫn chưa có bình luận gì.

Thương vụ Việt Nam tại Israel

Theo cohoigiaothuong.com.vn