Cơ hội giao thương - Tại cuộc hội thảo diễn ra vào ngày 28/5/2014 ở thành phố Hồ Chí Minh, đại diện của gần 60 doanh nghiệp Đức đã tìm hiểu những thông tin của Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) về những khả năng để hình thành đối tác phát triển.
60 doanh nghiệp Đức quan tâm đến việc hợp tác phát triển tại Việt Nam.


Tại cuộc hội thảo diễn ra vào ngày 28/5/2014 ở thành phố Hồ Chí Minh, đại diện của gần 60 doanh nghiệp Đức đã tìm hiểu những thông tin của Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) về những khả năng để hình thành đối tác phát triển.
Cuộc hội thảo này được tổ chức bởi Đại sứ quán Đức, Tổng lãnh sự quán Đức tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội doanh nghiệp Đức, Phòng Thương mại Đức, Ngân hàng tái thiết Đức và Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ). Mối quan tâm đặc biệt tại Hội thảo là lĩnh vực Đào tạo nghề, Năng lượng và Nước thải mà tại các lĩnh vực này các doanh nghiệp cùng với các chuyên gia của GIZ đã chọn lựa ra những khả năng hợp tác giữa các bên.
Chương trình hỗ trợ đặc biệt quan trọng nhất ở đây là Chương trình DeveloPPP. Chương trình hướng tới các doanh nghiệp đầu tư vào các nước mới nổi và các nước đang phát triển mà ở đó các doanh nghiệp muốn xây dựng chiến lược làm ăn lâu dài. Với Chương trình DeveloPPP, các doanh nghiệp tham gia được hỗ trợ về tài chính và hỗ trợ về chuyên môn nếu có nhu cầu. Doanh nghiệp phải đảm nhiệm ít nhất là một nửa tổng chi phí của dự án và Bộ BMZ sẽ đảm nhận nhiều nhất là 200.000 Euro. Sự hợp tác đối tác với các doanh nghiệp có thể kéo dài nhiều nhất là 3 năm và được thực hiện trên nhiều lĩnh vực và với nhiều chủ đề khác nhau từ A đến Z như từ ’’Quản lý nước thải’’ tới ’’Cấp chứng chỉ’’.
Chương trình DeveloPPP, Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) sẽ hỗ trợ những hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân mà ở đó những cơ hội của doanh nghiệp và nhu cầu hành động của Hợp tác phát triển cùng gặp gỡ.
Lê Kim Liên

Theo cohoigiaothuong.com.vn