Cơ hội giao thương - Giá trị xuất khẩu thủy sản 11 tháng đạt 7,22 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2013.
Chế biến tôm xuất khẩu.

Giá trị xuất khẩu thủy sản 11 tháng đạt 7,22 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2013.
Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 11 theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt khoảng 666 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu 11 tháng đạt 7,22 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2013.
Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 21,85% tổng giá trị xuất khẩu. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường này 10 tháng năm 2013 đạt 1,43 tỷ USD, tăng 19,97% so với cùng kỳ năm 2013.
Trong 10 tháng qua, xuất khẩu thủy sản sang hầu hết các thị trường khác đều tăng như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc với mức tăng tương ứng đạt 8,47%, 37,49% và 16,17%....
Trong 11 tháng, giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản khoảng 957 triệu USD, tăng 59,7% so với cùng kỳ năm 2013. Hai thị trường Việt Nam nhập khẩu chính là Ấn Độ (34,2%) và Đài Loan (chiếm 7,1%). Trung Quốc là thị trường Việt Nam nhập khẩu thủy sản lớn thứ 6, chiếm 3,6% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ thị trường này tính đến hết tháng 10 đã tăng đáng kể (tăng 68,9%) so với cùng kỳ năm 2013.
Theo báo cáo của các địa phương, ước sản lượng khai thác thủy sản 11 tháng đạt 2.694,8 ngàn tấn, tăng 5,2 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khai thác biển ước đạt 2.519 ngàn tấn, tăng 5,6 % so với cùng kỳ. Thời tiết biển tương đối thuận lợi, giá một số loại thủy sản tăng và tương đối ổn định nên các hộ ngư dân đã tăng cường bám biển.
Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 11 tháng năm 2014 đạt 3.045 ngàn tấn, tăng 4,6 % so với cùng kì năm trước.
(Theo VOV Online)

Theo cohoigiaothuong.com.vn