Trong giấc chiêm bao gặp gỡ hình ảnh của các loài vật được người xưa quan điểm rằng đây không phải là hiện tượng thường. Theo đó, giấc chiêm bao thấy con trăn cũng không phải ngoại lệ. Vậy giấc nằm...